Par Mums

SIA  „Jāņa ziepes”
Reģ. Nr. 40103214602
Juridiskā adrese: Baltā iela 1b, Rīga LV-1055
Faktiskā adrese: Baltā iela 1b, Rīga LV-1055
Swedbanka
Kods: HABALV22
Konts: LV92HABA0551024448278